BE & B96

BE & B96

B96, eller utökad B, är ett villkor till B-behörigheten. Har du redan bilkörkort behöver du därför inte söka nytt körkortstillstånd. Med denna behörighet får du framföra fordonskombinationer som väger upp till 4250 kg. För att börja övningsköra med släp tyngre än 3500 kg ska eleven vara 17 år och 6 månader.

På provet ska bil + släp väga minst 3500 kg och max 4250 kg. Du behöver inte göra något teoretiskt prov. Det praktiska provet består av säkerhetskontroll, körning i trafik och några backövningar.

För den som saknar B-behörighet kan man göra detta prov i samband med sin uppkörning, dock så krävs det en speciell bokning för detta.

Läs mer

BE är en egen behörighet. Därför krävs det att du gör ett syntest och söker ett nytt körkortstillstånd. Med BE-behörighet får du köra fordonskombinationer som väger upp till 7000 kg, dock får släpets totalvikt inte överstiga 3500 kg. För att börja övningsköra med tungt släp ska eleven ha fyllt 18 år och inneha B-behörighet.

För att få sin BE- behörighet måsta man dels göra ett kunskapsprov och dels ett körprov.

Kunskapsprovet består 55+5 frågor. Provet görs på dator och man har 40 minuter på sig. För att bli godkänd krävs det 44 rätta svar (de 5 testfrågorna räknas inte in i resultatet). Körprovet består utav flera olika moment, säkerhetskontroll på hela ekipaget, funktionsbeskrivning, manöverprov i körgård (backning) samt körning i trafik.

Alla prov genomförs hos trafikverket. Är du elev hos oss hjälper vi dig självklart att boka prov samt lånar ut vårt släpvagnsekipage och följer med på uppkörningen.

Vill du veta om du har behörighet att köra ditt släp? Kolla släpvagnskalkylatorn!

För mer information besök transportstyrelsens hemsida eller körkortsportalen.se

Så går en lektion till

Lektionen börjar med att eleven möter läraren vid släpet. Där går man igenom:

 • vad eleven har för kunskaper
 • vad eleven kan sen tidigare
 • Vad eleven känner sig osäker på

Sedan är det dags att koppla på släpet. Läraren kollar av kunskaperna, klarar eleven det inte själv visar och hjälper läraren. När släpet är påkopplat går man gemensamt igenom hela säkerhetskontrollen. Lastsäkring anpassas beroende på vilken behörighet man ska ta (BE/B96)

 

Läs mer

Körning B96:

 • Landsväg
 • vänstersväng
 • stan
 • backa runt hörn

Körning BE:

 • Landsväg
 • vänstersväng
 • stan
 • manöverbana

Ett körmoment är godkänt när eleven genomfört det självständigt tre gånger i en följd.

Lektionen avslutas där vi möttes. Vi går igenom lektionen, stämmer av vad som fungerar och vad som behöver tränas mer på. Hur många lektioner behövs inför uppkörningen? Eventuellt kan du få läxa till nästa lektion.

Så här bokar du din första körlektion

För att kunna boka körlektionen måste du vara inskriven och ha en inloggning som elev på trafikskolan.
Du skriver in dig genom att kontakta oss via e-handel, e-post telefon eller att besöka oss på trafikskolan.

Teori

Teorin består av en teorilektion som ges till både B96- och BE-elever. Under lektionen går läraren igenom lastsäkring, spännband, säkerhetskontroll och vanliga fel som görs ute i trafiken.

För BE-eleverna tillkommer även självstudier som består av att läsa grundteori, teori som är speciell för att köra med släp samt övningsprov som görs via nätet. Du kan själv välja om du vill sitta på skolan eller om du vill plugga hemifrån.

Vårt släpekipage

Till utbildningen för BE- och B96-behörighet har vi valt att använda oss av vår ordinarie övningsbil, Volkswagen Golf och släp från Sävsjösläpet. Släpet är mycket stabilt och följer fint bakom bilen. Kåpan är öppningsbar uppåt, vilket underlättar vid kontroll och lastsäkring.

Boka körlektion

Kontakta oss

Vad är du intresserad av?