YKB Fortbildning Borås

Utbildning

YKB Fortbildning

YKB Fortbildning

Att köra lastbil eller buss är ett ansvarsfullt jobb som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att garantera att alla yrkesförare har den kompetens som krävs införde man under 2008 lagen om Yrkesförarkompetens för buss och 2009 lagen om yrkesförarkompetens för lastbil.

Fortbildningen består utav fem stycken delkurser som ska genomföras senast sju år efter lagens införande och därefter vart femte år.

Boka YKB fortbildninsdelkurs – Lastbil

Boka YKB fortbildninsdelkurs – Buss    

 

 

Kurser

Här hittar ni aktuella datum för YKB Fortbildning. Kurserna ges under förutsättningarna att det blir tillräckligt många deltagare!

Är ni en grupp eller ett företag hör av er för offert.

Ni kan anmäla er till en eller flera kurser genom att ringa in till kontoret, 033-41 54 90 eller genom att anmäla er direkt via vår e-handel

Lastbil

Fortbildningen riktar sig till dig som har C eller CE-körkort men saknar yrkesförarkompetens. Kurserna ska enligt lagen om yrkesförarkompetens genomföras senast 7 år efter lagens införande (2016-09-10), därefter ska det uppdateras vart femte år.

Yrkesförarkompetensbeviset ska vara utfärdat av transportstyrelsen i god tid innan sista datumet. Om inte kommer det krävas en komplett grundutbildning på 140h.

Delkurs 1 – Heavy EcoDriving Miljökörning

Kursdeltagaren ska få ökad förståelse för betydelsen av att spara bränsle, både ur miljö- och ekonomiskt perspektiv.

Delkurs 2 – Anpassade godstransporter

Kursdeltagaren uppdateras om bestämmelser och regler som gäller för inre säkerhet och rutiner vid lastning och lossning.

Delkurs 3 – Lagar och regler

Kursdeltagaren ska få ökad förståelse för de lagar och regler som reglerar hur godstransporter fungerar. Deltagaren ska även få information om den brottslighet som transportnäringen utsätts för så att deltagaren får en ökad möjlighet att förebygga brott.

Delkurs 4 – Ergonomi och hälsa

Kursdeltagaren uppdateras på värdet av god hälsa, bra kosthållning och ett ergonomiskt arbetssätt. Dessutom ska kursen göra deltagaren bättre rustad för att kunna vidta åtgärder vid olycksplats.

Delkurs 5 – Trafiksäkerhet och kundfokus

Kursdeltagaren ska genom ökad kunskap bli ett föredöme i trafiken och i mötet med kunder. Deltagaren ska bidra till ökad trafiksäkerhet och förbättrade kundrelationer.

Buss

Fortbildningen riktar sig till dig som har D eller DE-körkort men saknar yrkesförarkompetens. Kurserna ska enligt lagen om yrkesförarkompetens genomföras senast 7 år efter lagens införande (2015-09-10), därefter ska det uppdateras vart femte år.

Yrkesförarkompetensbeviset ska vara utfärdat av transportstyrelsen i god tid innan sista datumet. Om inte kommer det krävas en komplett grundutbildning på 140h.

 

Delkurs 1 – Heavy EcoDriving Miljökörning

Kursdeltagaren ska få ökad förståelse för betydelsen av att spara bränsle, både ur miljö- och ekonomiskt perspektiv.

Delkurs 2 – Anpassade godstransporter

Kursdeltagaren uppdateras om bestämmelser och regler som gäller för inre säkerhet. Deltagaren ska även få en ökad medvetenhet för bussbranschens organisation och ekonomiska villkor. 

Delkurs 3 – Lagar och regler

Kursdeltagaren ska få ökad förståelse för de lagar och regler som reglerar hur godstransporter fungerar. Deltagaren ska även få information om den brottslighet som transportnäringen utsätts för så att deltagaren får en ökad möjlighet att förebygga brott.

Delkurs 4 – Ergonomi och hälsa

Kursdeltagaren uppdateras på värdet av god hälsa, bra kosthållning och ett ergonomiskt arbetssätt. Dessutom ska kursen göra deltagaren bättre rustad för att kunna vidta åtgärder vid olycksplats.

Delkurs 5 – Trafiksäkerhet och kundfokus

Kursdeltagaren ska genom ökad kunskap bli ett föredöme i trafiken och i mötet med kunder. Deltagaren ska bidra till ökad trafiksäkerhet och förbättrade kundrelationer.